Výuka


Pracoviště se podílí na výuce studentů Přírodovědecké a Lékařské Fakulty - teoreticky formou přednášek z Klinické biochemie, lékařské genetiky a bioanalytických metod a prakticky vedením bakalářských, diplomových a PhD prací. V současné době se na pracovišti vzdělávají 5 studentů postgraduálního studia a 11 studentů pregraduálního studia. Studium úspěšně ukončili 8 studentů doktorského studia, 12 studentů magisterského studia a 13 studentů bakalářského studia.

Studenti doktorského studia


Mgr. Marcela Župková; obor: Lékařská biologie, (2015)
- téma: Studium metabolických změn při léčbě hematologických malignit
Mgr. Lukáš Najdekr; obor: Lékařská genetika, (2015)
- téma: Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom
Mgr. Kateřina Mičová; obor: Lékařská genetika, (2014)
- téma: Význam intracelulárních a plazmatických hladin nových tyrosinkinázových inhibitorů
Mgr. Hana Janečková; obor: Lékařská genetika, (2013)
- téma: Metabolomická analýza lidských fibroblastů
Mgr. Petr Wojtowicz; obor: Analytická chemie, (2013)
- téma: Analytické přístupy ke studiu lidského metabolomu


Absolventi doktorského studia


RNDr. Petra Vyskočilová; obor: Lékařská genetika, (2012)
- téma: Defekty purinové de novo syntézy
Mgr. Lenka Žídková; obor: Lékařská genetika, (2012)
- téma: Metabolomická analýza kultivovaných lidských buněk
RNDr. Jana Tomková, Ph.D.; obor: Analytická chemie, (2008)
- téma: Elektromigrační metody a jejich aplikace v klinické biochemii
RNDr. Petr Hornik, Ph.D.; obor: Analytická chemie, (2008)
- téma: Analysis of purine de novo intermediates by capillary electrophoresis
Mgr. Zuzana Škopková, Ph.D.; obor: Lékařská genetika, (2004)
- téma: Biochemical and molecular genetic analysis of patinets with cystinuria
Mgr. Renata Hušková, Ph.D.; obor: Analytická chemie, (2004)
- téma: Determination of some clinically important nitrogenous heterocycles by MS
Mgr. Pavel Lochman, Ph.D.; obor: Lékařská chemie, (2002)
- téma: High throughput CE method for determination of thiol containing compounds
RNDr. David Friedecký, Ph.D.; obor: Analytická chemie, (2002)
- téma: Analysis of purine and pyrimidine derivatives by capillary electrophoresis


Studenti a absolventi magisterského studia:


Bc. Iveta Fikarová; obor: Biochemie, (2013)
- téma: Vliv imatinibu na metabolismus buněk v buněčné kultuře CML
Bc. Barbora Halířová; obor: Biochemie, (2013)
- téma: Vliv cis-Pt na intracelulární metabolom
Bc. Radana Karlíková; obor: Biochemie, (2013)
- téma: Analýza dechu pomocí GCxGC-TOF-MS
Bc. Veronika Šťastná; obor: Biochemie, (2013)
- téma: Dvoudimenzionální plynově chromatografická analýza moči s využitím ureasy
Bc. Josef Jureček; obor: (2012)
- téma: Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií
Bc. Eva Dostálová; obor: Biochemie, (2012)
- téma: Analýza aminokyselin a peptidů plynovou chromatografií
Bc. Anna Barešová; obor: Biochemie, 2011
- téma: Vývoj UHPLC-TMS screeningové metody pro diagnostiku dědičných metabolických poruch
Bc. Helena Konvalinová; obor: Biochemie, 2011
- téma: Diagnostika metabolických poruch aminokyselin a peptidů metodou UHPLC-MS/MS
Bc. Kateřina Mičová; obor: Biochemie, 2010
- téma: Metody stanovení hladiny nových léků pro chronickou myeloidní leukemii v tělních tekutinách
Bc. Adriana Polýnková; obor: Biochemie, 2010
- téma: Stanovení plasmatických hladin duálního tyrosinkinasového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu
Bc. Jitka Prachařová; obor: Molekulární a buněčná biologie, 2010
- téma: Intracelulární nukleotidy v analýze metabolomu
Bc. Hana Krätschmerová; obor: Biochemie, 2009
- téma: Screening dědičných metabolických poruch purinové de novo syntézy
Bc. Petr Wojtowicz; obor: Analytická chemie,2009
- téma: Optimalizace teplotně programovatelného nástřiku velkého objemu vzorku v plynové chromatografii metodou plánovaného experimentu
Bc. Jarmila Šianská; obor: Biochemie, 2008
- téma: Příprava fibroblastů pro metabolomickou analýzu
Bc. Lenka Opluštilová; obor: Biochemie, 2006
- téma: Detekce defektů purinové de novo syntézy
Bc. Hana Kuchyňová; obor: Biochemie, 2006
- téma: Membránový transport významných aminoimidazolových ribosidů
Petra Vyskočilová; obor: Analytická chemie, 2005
- téma: Analýza meziproduktů purinové de Novo syntézy
Vítězslav Maier; obor: Analytická chemie, 2002
- téma: Analýza nukleotidů kapilární elektroforézou


Studenti a absolventi bakalářského studia:


Helena Rezková; obor: Molekulární a buněčná biologie, (2013)
- téma:
Markéta Machálková; obor: Molekulární a buněčná biologie, (2013)
- téma:
Michaela Galoczová; obor: Molekulární a buněčná biologie, (2013)
- téma: Studium metabolomu CML buněk pomocí UHPLC-MS/MS
Marie Zdráhalová; obor: Biochemie, (2012)
- téma: Metabolomická diagnostika dědičných metabolických poruch metodou GCxGC-TOF
Jaroslava Mokrá; obor: Biochemie, (2012)
- téma: Změny metabolomu buněk v kultuře účinkem léčiv
Veronika Šťastná; obor: Biochemie, 2011
- téma: Buněčná metabolomika pro predikci a léčbu rakovinných onemocnění
Iveta Fikarová; obor: Biochemie, 2011
- téma: Vliv imatinibu na metabolismus buněk v buněčné kultuře chronické myeloidní leukemie
Anna Barešová; obor: Biochemie, 2009
- téma: Analýza nukleotidů v krevních skvrnách
Kateřina Mičová; obor: Biochemie, 2008
- téma: Metody stanovení hladiny nových léků pro chronickou myeloidní leukémii v tělních tekutinách
Adriana Polýnková; obor: Biochemie, 2008
-téma: Aktivita TPMT u pacientů s Crohnovou chorobou při léčbě azathioprinem
Veronika Tisoňová; obor: Molekulární a buněčná biologie, 2008
- téma: Diagnostika poruch purinové de novo syntézy
Monika Kladivová; obor: Molekulární a buněčná biologie, 2008
- téma: Prenatální a postnatální důsledky chromozomálních aberací
Petr Kosztyu; obor: Biochemie, 2007
- téma: Diagnostika metabolických poruch analýzou intracelulárního metabolismu
Hana Krätschmerová; obor: Biochemie, 2007
- téma: Defekty purinové de novo syntézy
Aneta Novotná; obor: Biochemie, 2007
- téma: Modely pro dědičné metabolické poruchy
Jarmila Šianská; obor: Biochemie, 2006
- téma: Neurotoxicita 5-aminoimidazol-4-karboxamidribosidu
Lenka Opluštilová; obor: Biochemie, 2004
- téma: Cell model for deviant purine de novo synthesis
Hana Kuchyňová; obor: Biochemie, 2004
- téma: Inhibitory purinové de novo syntézy - mechanismy účinku a metabolické důsledky