Témata postgraduálních prací pro rok 2012/2013


• Hodnocení adekvátnosti imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci ledviny za použití sledování jejich metabolizace.
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.

• Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom.
Školitel: doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

• Studium metabolických změn při léčbě hematologických malignit.
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.

• Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí LC-TMS.
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.

• Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí LC-Orbitrap.
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.

• Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí ortogonální GCxGC-TOF MS.
Školitel: doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Ke stažení:

PHD temata 2012-2013 LDMP.docx