Informace pro lékaře

Dokumenty
Žádanka o laboratorní vyšetření
Informační leták o možnostech vyšetřování DMP ve FN Olomouc

Vyšetření u častých diferenciálně diagnostických problémů


Neobjasněná hypoglykemie: glykogen v erytrocytech, sacharidy v moči, profil organických kyselin v moči, volný a vázaný karnitin v séru, laktát a pyruvát v krvi, chemické zkoušky moče.
Opakované poruchy vědomí: aminokyseliny v séru kvantitativně, profil organických kyselin v moči, kyselina orotová v moči, laktát a pyruvát v krvi, chemické zkoušky moče.
Neprospívání u kojence: sacharidy v moči, kyselina orotová v moči, organické kyseliny v moči, aminokyseliny v séru a moči kvantitativně, chemické zkoušky moče.
Urolithiasa: kyselina močová v krvi a v moči, kyselina orotová v moči, aminokyseliny v moči screeningově a chemické zkoušky moče kvantitativně, 2,8-dihydroxyadenin v moči, puriny a pyrimidiny v moči.
Hepatopathie: galaktosa a galaktosa-1-fosfát v krvi, sacharidy v moči, succinylaceton v moči, aminokys. v séru kvantitativně.
Prostá psychomotorická retardace: aminokyseliny v krvi a v moči, chemické zkoušky moči, screening mukopolysacharidů v moči a deficitu biotinidasy v krvi, screening deficitu adenylosukcinátlyasy (SAICAR) v moči, kyselina močová v séru a v moči, laktát v krvi.

Pokyny pro odběr vzorků k vyšetřování


• Vzorek odebrat ihned při podezření na DMP, pokud možno před započetím medikace a parenterální výživy.
• Odebrat na lačno alespoň 4 ml plné krve, stočit v centrifuze, oddělit sérum a to zamrazit při –20°C. Transport séra na ledu.
• Odběr krve na papírek (jako screening na fenylketonurii).
• U všech akutních pacientů je první vzorek moči odebírán ihned a teprve pak je proveden sběr moči (12 nebo 24 hodin).
• U všech novorozenců s obrazem sepse je moč sbírána ihned a zamražena. Jestliže je bakteriologie negativní nebo pacient nereaguje na léčbu antibiotiky je moč odeslána do laboratoře DMP.

Seznam vyšetřovacích metod


metabolit / enzym

2,8-dihydroxyadenin
adenylosukcinátlyasa
aminokyseliny
arylsulfatasa A
bílkoviny, pH, cukr, ketony
biotinidasa
cystin
galaktosa
galaktosa a gal-1-fosfát
galaktosa-1PUT
glykogen
guanidinoacetát
homocystein
karnitin volný/celkový
ketokyseliny
kys. homongentisová
kys. orotová
kys. sialová volná/celková
kys. fenylpyrohroznová
laktát
mukopolysacharidy
mukopolysacharidy, elfo
oliigosacharidy
organické kyseliny
poruchy glykosylace- CDG
puriny a pyrimidiny
sacahridy
siřičitany
thiosulfáty
transferin CDG

metoda

HPCE, DAD-detekce
screening deficitu, detekce SAICAR; HPCE
AAA 339 M, 525nm, detekce ninhydrinem
kvant. stanovení, spektrofotometricky
orientační stanovení papírkem (heptaphan)
kvant., fotom. 546nm, substrát n-biotinyl-PABA
AAA 339 M, 525nm, detekce ninhydrinem
fotometricky, sety Boehringer
extrakce krev. papírku iso propanolem, TLC
aktivita enzymu, Buetler.test
separ., hydrolýza, stan. glukosy
TLC
HPLC, redukce TCEP, derivatizace SBD-F
enzym. stanovení, radioisotopově
orientační test s 2,4-dinitrofenylhydrazinem
orientační test (alkali)
screening, spektrofotometricky; HPCE
kvant. stanovení, spektrofotometricky
orientační test s FeCl3
enzym. stanovení, spektrofotometricky
kvant. stanovení, spektrofotometricky
kvalit. analýza, elektroforéza
TLC, detekce res/orcinolem
GC/MS, ethoxylace
elektrofokusace transferinu
HPCE, DAD-detekce
TLC, detekce naftoresorcinolem
orientační test, Merck, deficit sulfitoxidasy
orientační test s azidem sodným a jódem
isoelektrická fokusace

materiál

u
u
u, s
s
u
k
u
u, s
ks
ks
s, ery
u
p
u, s
u
u
u
u
u
s, de, li
u
u
u
u
ks
u
u
u
u
s

použité zkratky: u – moč, s – sérum, p – plasma, ks – krevní skvrna, de – deproteinát, li – likvor,
ery – erytrocyty (speciální odběr pro separaci erytrocytů do zkumavky s EDTA)