Spolupráce s dalšími pracovišti


V oblasti diagnostické a vědecké pracoviště spolupracuje zejména s těmito ústavy:

• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Trondheim, Norsko
• LECO instrumente, Plzeň, Česká Republika
• Ústav dědičných metabolických poruch, VFN Praha Česká Republika
• Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno Česká Republika
• Purine Research Laboratory, Guy’s Hospital, London, Velká Británie
• The Institute of Neurology, University Medical Centre, Nijmegen, Holandsko
• Duke University Medical Center, Durham, NC, USA
• AMC, Amsterdam, Holandsko
• Eleanor Roosevelt Institute, Denver, CO, USA